Про ЦСК


Відповідно до Закону України "Про електронний цифровий підпис", центр сертифікації ключів (далі - ЦСК) є суб'єктом правових відносин у сфері послуг електронного цифрового підпису, який надає послуги електронного цифрового підпису та засвідчує свій відкритий ключ у Центральному засвідчувальному органі.

  ЦСК має право:
 • надавати послуги електронного цифрового підпису та обслуговувати сертифікати ключів;
 • отримувати та перевіряти інформацію, необхідну для реєстрації підписувача і формування сертифіката ключа безпосередньо у юридичної або фізичної особи чи у її уповноваженого представника.
  ЦСК зобов'язаний:
 • забезпечувати захист інформації в автоматизованих системах відповідно до законодавства;
 • забезпечувати захист персональних даних, отриманих від підписувача, згідно з законодавством;
 • встановлювати під час формування сертифіката ключа належність відкритого ключа та відповідного особистого ключа підписувачу;
 • своєчасно скасовувати, блокувати та поновлювати сертифікати ключів у випадках, передбачених законодавством;
 • своєчасно попереджувати підписувача та додавати у сертифікат відкритого ключа підписувача інформацію про обмеження використання електронного цифрового підпису, які встановлюються для забезпечення можливості відшкодування збитків сторін у разі заподіяння шкоди з боку центру сертифікації ключів;
 • перевіряти законність звернень про скасування, блокування та поновлення сертифікатів ключів та зберігати документи, на підставі яких були скасовані, блоковані та поновлені сертифікати ключів;
 • цілодобово приймати заяви про скасування, блокування та поновлення сертифікатів ключів;
 • вести електронний перелік чинних, скасованих і блокованих сертифікатів ключів;
 • цілодобово забезпечувати доступ користувачів до сертифікатів ключів та відповідних електронних переліків сертифікатів через загальнодоступні телекомунікаційні канали;
 • забезпечувати зберігання сформованих сертифікатів ключів протягом строку, передбаченого законодавством для зберігання відповідних документів на папері;
 • надавати консультації з питань, пов'язаних з електронним цифровим підписом.

ЦСК ПрАТ "КФЦ" забезпечує електронний документообіг між Учасниками Біржових торгів, Платіжною організацією РФС, Асоціацією «УФТ», банками та депозитарними установами.Атестат відповідності

Атестат відповідності